sarashastfys.com © 2012

Akupressur

 

 

Akupressur bygger på den kinesiska synen på kroppen som oftare ser ett samband mellan kroppens olika delar och organ. Traditionell kinesisk medicin behandlar kroppen och individen som en helhet där kropp och själ hör ihop och inte går att separera.

 

Behandling med akupressur innebär att man genom tryck stimulerar olika punkter längs med en meridian. Varje organ i kroppen tillhör en meridian som löper i olika banor. Om hästen har ett problem i ett område stimulerar man olika punkter i det området. Beroende på vad det är för typ av problem kan man även behandla punkter som hör till ett specifikt organ. Exempelvis är många gånger muskelproblem relaterade till levern. Man kan då behandla punkter som hör till leverns meridian för att förstärka behandlingen av musklerna.

Eftersom kropp och själ inte går att separera hör även känslor samman med olika organ och meridianer i kroppen. För att ta exemplet med levern igen så hör den ihop med bl.a. ilska. Då muskelproblem också är relaterade till levern så är det inte så svårt att se att en häst som har ont i en muskel även kan visa ilska. Genom att stimulera leverns meridian kan muskelproblemet lösas och hästen blir glad och trevlig igen.

Med akupressur stimulerar man olika processer i kroppen som fortgår i ungefär 48 timmar. Olika hästar reagerar olika på behandling, och det är inte ovanligt att de blir trötta efteråt. Flera av punkterna underlättar bl.a. vid förlossning. Man undviker därför behandling av dräktiga hästar.

Observera att akupressur inte ersätter veterinärvård, utan är ett komplement i samband med friskvård.

 

Är hästen sjuk ska alltid veterinär kontaktas.

 

 

 

Behandling av nacke med akupressur

Behandling av rygg- och muskelproblem med akupressur