sarashastfys.com © 2012

Elektroterapi

 

Jag arbetar med mikroströmmar som stimulerar kroppen på cellnivå med hjälp av ström. Det kan ur behandlingssynpunkt likställas med laser. Ibland kommer strömmarna dessutom åt bättre än laser då de kan gå tvärs igenom muskler och vävnader.

 

Strömstyrkan som används ligger på samma nivå som den ström som finns på cellnivå när cellerna transporterar ämnen ut och in genom cellmembran i kroppen. Detta leder till att man ökar cellandningen och ämnesomsättningen i cellen. Cellen stimuleras alltså till optimal läkning genom att elektrisk näring tillförs.

Med hjälp av mikroströmmar kan muskelspänningar lösas och musklerna mjukas upp. Sårskador kan läkas fortare då cellerna stimuleras att arbeta så fort de kan. Det är även inflammationshämmande.

 

När är det bra att använda mikroström?

 

Vid exempelvis sårskador, senskador, muskelproblem, inflammationer, broskförändringar, artrit och artros. Kort sagt till de flesta problem man kan stöta på som hästägare.

 

 

Behandling av ryggmuskulatur med microström

Behandling av kotled med microström